سرخط خبرها:

شرکت دارساوین پارس

آدرس:
تهران، خیابان سعدی شمالی، کوچه شهید مرادی نور، کاشف سابق، پلاک 18 جدید (24 قدیم)
تلفن: 77524030-9
دورنگار: 77531304