سرخط خبرها:

شرکت دارا

آدرس:
تهران، میدان هفت تیر، اول بزرگراه مدرس، کوچه غفاری، پلاک 20 جدید
تلفن: 88845683-5
دورنگار: 88305898