سرخط خبرها:

شرکت خیام ترابر

آدرس:
تهران، خیابان وزرا، کوچه سوم، پلاک 28، طبقه 4، واحد 10
تلفن: 88102913
دورنگار: 88710475