سرخط خبرها:

همکاران ما

زهرا فرازاندام

مدیر مالی اداری
ایمیل:
همراه:0910 232-3220

وحید شکوهی نژاد

مدیر فنی
ایمیل:
همراه:0912 254-9013

بهداد پدرود

مدیر وب
ایمیل:
همراه:0937 627-9490

نوید تدین پور

کارشناس فنی
ایمیل:
همراه:0910 212-7341

محمدرضا محمدی

کارشناس نرم افزار
ایمیل:

شکوفه ظفری

امور هماهنگی
ایمیل:

مجید مقدم

پشتیبان فنی
ایمیل:
همراه:0910 212-7343

نازلی بداغی

برنامه نویس
ایمیل:

علی شهریاری

پشتیبان فنی
ایمیل:
همراه:0910 212-7342

آقای جعفری

پشتیبان فنی - دفتر بندر عباس
ایمیل: